Zpracování osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Provozovatel eshopu Vítězslav Bulíček se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů především v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 

Kdo je správce?

Jsem fyzická osoba Vítězslav Bulíček, IČO 67066682 se sídlem Na Svahu 904/1, 674 01 Třebíč. Provozuji internetový obchod na adrese https://pluton-elektro.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případně další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
 

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 737 750 063 nebo na emailové adrese eshop@pluton-elektro.cz.
 

Kde jsou vyžadovány osobní údaje

Veškeré informace o produktech, nabídkách, službách a informacích o mé osobě jsou na  webových stránkách dostupné, aniž bych po návštěvnících stránek vyžadoval jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří vstup do obchodního systému (eshopu), který je přístupný pouze registrovaným uživatelům. Pro přihlášení do eshopu je vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje identita klienta a povoluje se vstup do systému. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 10 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazání svých dat z mé databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží. Pokud si přejete svá data vymazat, pošlete prosím email eshop@pluton-elektro.cz.

Vymazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 
  -poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu:

fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, dodání zboží, atd.)

 - vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 

- marketing - zasílání newsletterů


Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
Jste-li mým zákazníkem, dělám to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení 
  • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
  • Telefonické spojení 
  • Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

  • Název společnosti (obchodní firma)
  • Adresu pro fakturaci a dodání zboží 
  • IČO, DIČ 
  • Telefonické spojení 
  • Elektronickou adresu (e-mail)
    
   Proč tyto údaje shromažďuji
   Budu shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším vědomím a souhlasem, a to pro realizaci Vaší objednávky, uzavření smlouvy, doručení zboží a řešení případné reklamace či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy.
    
   Přístup k osobním údajům
   Umožňím Vám Vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat ve Vašem uživatelském profilu. Máte možnost prohlížet a editovat osobní údaje, které jste mě poskytli a sdělit mě, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách. Tuto skutečnost mě rovněž můžete kdykoliv sdělit pomocí emailu na eshop@pluton-elektro.cz.
    
   Zabezpečení osobních údajů
   Jako správce používám takové postupy a technologie, abych ochránil Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud mě při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použiji pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a mou osobou neprodám ani žádným způsobem nepronajmu Vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudu mít Váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudu sdílet Vaše osobní data, která mě poskytnete online.

   Zaslání dotazníku spokojenosti Heureka.cz

   Prodávající Vítězslav Bulíček je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči našemu e-shopu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na e-shopu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodni-podminky-overeno-zakazniky-heurekacz-2016.pdf. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

    

   Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

   V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: eshop@pluton-elektro.cz.
    

   Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
    

   Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
    

   Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
    

   Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 
   Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
    

   Právo na přenositelnost
   Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
    

   Právo na výmaz (být zapomenut)
   Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
   V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.
     

   Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

   Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.
    

   Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

   E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. 
   Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 
    

   Souhlas s poskytnutím osobních údajů

   Získávám Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze a jejich dalším zpracováním registrací na mých stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout mě osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat Vás jako mého zákazníka.

   Dovoluji si Vás ujistit, že budu zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
    

   Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují všechny předchozí.